Author: aloinan

Dịch vụ in ấn bìa đựng hồ sơ giá rẻ

Bìa đựng hồ sơ là một trong nhưng ấn phẩm không thể thiếu được trong hoat động của các công ty. Bìa đựng hồ sơ có tính năng đựng, chứa những tài liệu, những thông tin cần thiết của chủ thể (cá nhân, công ty, tập thể, nhóm các đơn vị khác…) Mẫu bìa đựng […]