Kiến Thức Hóa Đơn

Cách Xử Lí Khi Viết Sai Hóa Đơn

Cách Xử Lí Khi Viết Sai Hóa Đơn

Có nhiều trường hợp viết sai hóa đơn như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng. […]