Kích Thước Size Khổ Giấy A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

FAQ - CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q Kích thước size khổ giấy A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A Các kích thước của giấy khổ A, theo quy định của ISO 216, được đưa ra trong bảng dưới đây trong cả hai mm và inch (đo cm có thể thu được bằng cách chia giá trị mm 10).

bangkichthuoc
Hình biểu đồ bên dưới đưa ra một lời giải thích trực quan của các kích thước liên quan đến nhau – ví dụ như A5 là một nửa kích thước giấy A4 và A2 là một nửa của khổ giấy A1.

khogiay

Cách xác định:
Một loạt các kích thước giấy được quy định tại ISO 216 các yêu cầu sau đây:
– Chiều dài chia cho chiều rộng là 1,4142
– Kích thước A0 có diện tích 1 mét vuông.
– Mỗi kích thước sau A (n) được định nghĩa là A (n-1) cắt giảm một nửa song song với các cạnh của nó ngắn hơn.
– Chiều dài tiêu chuẩn và chiều rộng của mỗi kích thước được làm tròn đến mm gần nhất.