Tags: Chia sẽ kinh nghiệm thiết kế namecard

Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế name card

Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế name card Name card (danh thiếp) là mẫu giấy gói gọn trong lòng bàn tay đối phương nhưng phải đủ sức giới thiệu bạn là ai, bạn làm gì. Mục tiêu của doanh nhân, người kinh doanh là có name card (danh thiếp) thật ấn tượng và dễ nhớ. Để […]