Kỹ thuật dán keo đầu

Các câu hỏi thường gặp

Q Kỹ thuật dán keo đầu
A Dán keo đầu cũng là một hình thức để đóng cuốn đối với các dạng giấy ghi chú, catalogue, tập vé xe, tập biên lai…

Các tờ giấy trong tập được xếp ngay ngắn và cố định bởi keo chuyên dụng ở phần đầu. Cách dán keo gáy này đảm bảo cho các tờ trong tập còn nguyên vẹn với thiết kế ban đầu. Ấn phẩm sau cùng ngay thẳng và đẹp mắt.

Có thể sử dụng phương pháp đóng keo đầu đối với ấn phẩm có số lượng tờ lớn.

Keo dán chắc chắn, gọn và đẹp. Đối với các dạng biên lai, vé, có thể xé rơi ra dễ dàng để sử dụng.