Bảng Báo Giá In Tờ Rơi

BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI A5 (KT 14,8x21cm)
In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm
Số lượng Giấy C100Giấy C120Giấy C150 Giấy C200Giấy C230Giấy C250Giấy C300
500 tờ1850đ1950đ1975đ2170đ2250đ2275đ2370đ
1000 tờ960đ975đ1060đ1160đ1175đ1260đ1330đ
2000 tờ570đ595đ635đ698đ738đ769đ835đ
3000 tờ428đ445đ478đ535đ568đ595đ725đ
4000 tờ358đ375đ408đ465đ495đ535đ625đ
5000 tờ328đ335đ368đ425đ455đ485đ560đ
6000 tờ305đ325đ358đ410đ445đ468đ540đ
7000 tờ285đ305đ338đ390đ425đ445đ520đ
8000 tờ270đ290đ325đ375đ405đ430đ498đ
9000 tờ260đ280đ310đ365đ395đ420đ488đ
10.000 tờ252đ272đ300đ355đ380đ410đ455đ
 Miễn phí thiết kế cho mẫu có yêu cầu đơn giản, Miễn phí giao hàng nội thành cho đơn hàng từ 1.400.000đ
Cán bóng cộng thêm 86đ/1 mặt. Cán mờ cộng thêm 98đ/1 mặt
Giao hàng sau 1-2 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT
BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI A4 (KT 21×29,7cm)
In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm
Số lượng Giấy C100Giấy C120Giấy C150 Giấy C200Giấy C230Giấy C250Giấy C300
500 tờ2080đ2170đ2220đ2330đ2480đ2580đ2930đ
1000 tờ1075đ1160đ1275đ1380đ1480đ1530đ1870đ
2000 tờ708đ790đ860đ960đ975đ1060đ1260đ
3000 tờ608đ648đ708đ810đ885đ920đ1070đ
4000 tờ540đ582đ640đ740đ810đ840đ980đ
5000 tờ505đ545đ610đ698đ770đ798đ940đ
6000 tờ485đ525đ585đ680đ755đ785đ895đ
7000 tờ470đ505đ568đ655đ735đ760đ915đ
8000 tờ452đ490đ550đ640đ695đ745đ900đ
9000 tờ440đ480đ540đ620đ680đ725đ860đ
10.000 tờ430đ475đ535đ620đ665đ710đ855đ
 Miễn phí thiết kế cho mẫu có yêu cầu đơn giản, Miễn phí giao hàng nội thành cho đơn hàng từ 1.800.000đ
cán bóng cộng thêm 165đ/1 mặt. Cán mờ cộng thêm 185đ/1 mặt.
Giao hàng sau 1-2 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT
BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI A3 (KT 29,7x42cm)
In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm
Số lượng Giấy C100Giấy C120Giấy C150 Giấy C200Giấy C230Giấy C250Giấy C300
500 tờ3180đ3330đ3780đ4170đ4480đ4780đ5180đ
1000 tờ1760đ1830đ2230đ2370đ2580đ2880đ2975đ
2000 tờ1260đ1360đ1430đ1630đ1730đ1830đ2160đ
3000 tờ975đ1130đ1280đ1380đ1630đ1780đ1975đ
4000 tờ970đ1090đ1170đ1310đ1540đ1740đ1880đ
5000 tờ880đ985đ1090đ1285đ1440đ1640đ1670đ
6000 tờ835đ950đ995đ1285đ1400đ1500đ1580đ
7000 tờ820đ895đ990đ1280đ1340đ1450đ1520đ
8000 tờ805đ885đ985đ1270đ13001390đ1495đ
9000 tờ795đ860đ980đ1220đ12801350đ1450đ
10.000 tờ790đ840đ967đ1095đ1185đ1295đ1550đ
 Miễn phí thiết kế cho mẫu có yêu cầu đơn giản, Miễn phí giao hàng nội thành cho đơn hàng từ 2.600.000đ
Cán bóng cộng thêm 340đ/1 mặt. Cán mờ cộng thêm 380đ/1 mặt.
Giao hàng sau 2-3 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT
BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI KHỔ 10x21cm
In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm
Số lượng Giấy C100Giấy C120Giấy C150 Giấy C200Giấy C230Giấy C250Giấy C300
500 tờ1790đ1890đ1930đ2050đ2100đ2200đ2250đ
1000 tờ930đ960đ1020đ1090đ1120đ1160đ1220đ
2000 tờ520đ550đ580đ620đ650đ670đ695đ
3000 tờ370đ400đ420đ465đ485đ505đ545đ
4000 tờ310đ325đ350đ390đ405đ430đ470đ
5000 tờ270đ285đ310đ350đ375đ390đ415đ
 Miễn phí thiết kế cho mẫu có yêu cầu đơn giản, Miễn phí giao hàng nội thành cho đơn hàng từ 1.300.000đ
Cán bóng cộng thêm 55đ/1 mặt. Cán mờ cộng thêm 65đ/1 mặt
Giao hàng sau 1-2 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT
BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI KHỔ 20x20cm (hoặc 20x21cm)
In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm
Số lượng Giấy C100Giấy C120Giấy C150 Giấy C200Giấy C230Giấy C250Giấy C300
500 tờ2050đ2150đ2200đ2310đ2440đ2495đ2695đ
1000 tờ1050đ1140đ1260đ1350đ1450đ1500đ1595đ
2000 tờ705đ780đ850đ945đ990đ1020đ1100đ
3000 tờ595đ620đ670đ740đ780đ810đ890đ
4000 tờ525đ550đ590đ665đ695đ725đ810đ
5000 tờ480đ510đ550đ630đ665đ695đ765đ
 Miễn phí thiết kế cho mẫu có yêu cầu đơn giản, Miễn phí giao hàng nội thành cho đơn hàng từ 1.600.000đ
Cán bóng cộng thêm 105đ/1 mặt. Cán mờ cộng thêm 125đ/1 mặt
Giao hàng sau 1-2 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT